Nagroda Andrzeja Bączkowskiego
Dla uczczenia pamięci Andrzeja Bączkowskiego powołana została przez żonę, przyjaciół i współpracowników nagroda Jego imienia. Jest przyznawana osobom, które stanowią wzór służby publicznej, kierują się zasadą pracy ponad podziałami, działają w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej.

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: wdowa po Andrzeju Bączkowskim, ministrowie pracy, którzy z nim współpracowali, przyjaciele oraz laureaci.

Nagroda w wysokości 25 tys. zł jest przyznawana z utworzonego na początku 1997 r. Funduszu im. Andrzeja Bączkowskiego, którym do 2006 r. opiekowała się Fundacja dla Polski. Sponsorami jest wiele instytucji i osób prywatnych. Laureaci przeznaczają tę kwotę na działania pro publico bono. Patronem medialnym nagrody jest od początku dziennik "Rzeczpospolita".

Sample Image- Formularz zgłoszenia do nagrody im. A. Bączkowskiego