Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Premierowi Leszkowi Millerowi składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu po tragicznej śmierci Syna. 

 

Zarząd i Rada Fundacji im. A. Bączkowskiego