Sponsorzy Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego 2007 r.
 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 2. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 3. Fundacja BRE Banku
 4. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
 5. Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.
 6. Mielniczuk Stanisław Kancelaria Notarialna
 7. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
 8. Południowy Koncern Energetyczny S.A.
 9. SIMPA S.A.
 10. Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej.
 11. Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego
Dziękujemy!