Sprawozdania merytoryczne z działalności fundacji im. A. Bączkowskiego


Sample Image - Sprawozdanie za rok 2010
Sample Image - Sprawozdanie za rok 2009
Sample Image - Sprawozdanie za rok 2008
Sample Image - Sprawozdanie za rok 2007
Sample Image - Sprawozdanie za rok 2006


Sprawozdania finansowe za rok 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015

Wszystkie sprawozdania Fundacji znajdują się w bazie organizacji pożytku publicznego