Home arrow >> Sylwetki laureatów arrow 2003 r.


2003 r. PDF Drukuj Email
Henryka Bochniarz
prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Sample ImageHenryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych została w 2003 r. laureatką Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego.

Przyznając nagrodę Kapituła podkreśliła wkład osobisty laureatki i organizacji pracodawców w dzieło dialogu społecznego. W uzasadnieniu napisano: "Jeszcze kilka lat temu strona pracodawców była słaba w procesie dialogu. Dzięki powstaniu PKPP i pani Henryce Bochniarz działania pracodawców nabrały znaczenia i wagi. I to nie tylko dlatego, że z natury rzeczy wiążą się one z przyjęciem wyrazistej postawy i umiejętnością wyrażania reprezentowanych interesów. Ale też i dlatego, że w sposób nowoczesny i otwarty postawa ta służy dobru wspólnemu – długofalowo widzianej poprawie sytuacji na rynku pracy, poprawie warunków wzrostu gospodarczego, poprawie jakości polskiego życia."

Zdaniem Kapituły autonomiczne porozumienie pracodawców z OPZZ dokonało przełomu w 2002 roku, po raz pierwszy sprzyjając ważnym zmianom w Kodeksie Pracy, odnawiając zarazem dialog pracodawców i związkowców. Niezaprzeczalny udział w tym dziele miała tegoroczna laureatka nagrody.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »