Home arrow >> Sylwetki laureatów arrow 2004 r.


2004 r. PDF Drukuj Email
Paweł Nasiłowski
założyciel Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.

Sample ImageKapituła Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego postanowiła, że Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego za rok 2004 otrzyma p. Paweł Nasiłowski.

Pan Paweł Nasiłowski od przełomu lat 80/90 wprowadza i realizuje projekt pomocy społecznej i reedukacji więźniów w lokalnym środowisku. W swoich działaniach wspiera procesy integracji społecznej, przywracając do normalnego życia ludzi zagrożonych wykluczeniem, porażonych trudnościami przemocy i alkoholizmu w rodzinach, wracających do społeczeństwa m. in. poprzez odbywanie  tzw. kary wolnościowej zamiast kary więzienia. Czyniąc to współpracuje w duchu dialogu społecznego i kooperacji z partnerami, lokalnym samorządem i kościołem.

Kapituła postanowiła również, że pani Małgorzata Okońska-Zaremba i pan Paweł Szczyrski zostaną wyróżnieni dyplomami.

Pani Małgorzata Okońska–Zaremba pracując na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy dała się poznać jako zwolennik rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych metodą dialogu społecznego. Pracując nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, uchwaloną przez Sejm 2 lipca 2004 r.,  potrafiła osiągać stawiane przed nią cele działając ponad podziałami, czyli porozumieniu z partnerami społecznymi.

Pan Paweł Szczyrski pracując w Urzędzie Miejskim w Szczecinie jako kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych jest twórcą autorskiego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Jest osobą, która w praktyce wprowadzał z zaangażowaniem idee ustawy o pożytku publicznym, zanim jeszcze ustawa ta zaczęła obowiązywać. Działając na polu dialogu społecznego pan Szczyrski realizuje zasadę porozumienia ponad podziałami.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »