Home


Andrzej Bączkowski patronem konferencji naukowej PDF Drukuj Email
Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie w porozumieniu z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie zorganizował w dniach 29 IX – 1 X 2016 roku w Lublinie  interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Praca ludzka”, poświęconą pamięci Andrzeja Bączkowskiego.

Konferencję otworzył i poprowadził rektor UMCS prof. dr. hab. Stanisław Michałowski. Słowo wstępne, poświęcone sylwetce Andrzeja Bączkowskiego, wygłosiła prof. Teresa Liszcz (kierownik Zakładu Pracy z Wydziału Prawa i Administracji UMCS, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku), która pracowała razem z nim na Wydziale Prawa UMCS. Wspomnienie o Andrzeju Bączkowskim skierował listownie do uczestników konferencji także europoseł Michal Boni.

W konferencji wzięli udział poloniści, prawnicy, etycy, ekonomiści i praktycy rynku pracy. W tym m.in. prof. Jerzy Hausner, prof. Irena Wóycicka, dr Władysław Kosiniak-Kamysz, ks. prof. Andrzej Szostek (kierownik Katedry Etyki KUL), dr hab. Monika Gładoch (Pracodawcy RP), Jerzy Bartmiński (UMCS), dr hab. Arkadiusz Bagłajewski (Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS), prof. Jadwiga Puzynina (UW), Krzysztof Żuk  (Prezydent Miasta Lublina).

Celem konferencji było spojrzenie w gronie interdyscyplinarnym na pracę jako fenomen ludzki, z perspektywy człowieka i obywatela i poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:
  • Czym jest praca dla pracodawców i pracobiorców jako różnych podmiotów zaangażowanych w proces pracy?
  • Jakie wartości wiążą z pracą pracownicy, jakie pracodawcy? Jaką rolę mają dziś do odegrania związki zawodowe?
  • Jaką rolę w rozwiązywaniu problemów pracy odgrywa państwo?
  • Jakie zagrożenia stwarza problem bezrobocia? Jak się ma praca do różnych form bytowania poza pracą, bez pracy; do zabawy i odpoczynku?
  • Czym dzisiaj jest / powinna być PRACA LUDZKA? Jakie wartości zapewniają jej wymiar „ludzki”?
  • W jaki sposób o pracy mówi się w tekstach literackich? Czy najnowsza literatura dała impuls do nowego spojrzenia na pracę? Czy praca jest wyzwoleniem aktywności, afirmacji „ja” czy przekleństwem? Jak diagnozuje niebezpieczeństwa związane z nowymi formami pracy?
  • Jaką narrację o pracy i robocie, zarobkowaniu i bezrobociu utrwala polszczyzna ogólna i ludowa? W sieci jakich wartości pozostaje praca? Jakie są relacje między nimi?
  • Jakie spojrzenie na pracę obecne jest w polskim dyskursie publicznym, w programach partii i związków zawodowych?
  • Co zostało z etosu pracy wypracowywanego w latach osiemdziesiątych, w czasach pierwszej „Solidarności”? Co zostało z refleksji papieża Jana Pawła II i ks. Józefa Tischnera?
Organizatorzy zapowiedzieli powołanie specjalnej komisji PAU, by kontynuować analizy i badania zmieniającej się filozofii i praktyki pracy w Polsce.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Powiedzieli o Andrzeju:

Michał Boni
- Smutno, że Andrzeja teraz z nami nie ma. Wszyscy w tamtych czasach ciężko pracowaliśmy, ale jego pasja, pracowitość, rzetelność, przeszły do legendy. Był wzorem człowieka i urzędnika, który rozwiązywał konkretne, szalenie trudne problemy, traktując działalność publiczną jako służbę, a pracę ministra – jako misję.

Henryk Wujec
- W stanie wojennym, w latach 80., dzięki Solidarności ujawnili się ludzie niezwykle wartościowi, którzy się wspaniale sprawdzili w pierwszym okresie przebudowy państwa, traktując to, co robią, jako misję, a nie drogę do kariery. Jednym z takich ludzi, odkrytym diamentem – był Andrzej.

Bogdan Zdrojewski
- Byłem pierwszym laureatem nagrody, zaskoczonym tym zaszczytnym wyróżnieniem. Pamiętam swoje wrażenia: z jednej strony ogromny szacunek dla wzoru, jakim w życiu publicznym był Andrzej Bączkowski oraz dla jego wysiłku, z drugiej – pamięć o ciężkiej przeprawie z powodzią, uzasadnieniem nagrody.