Home arrow >> Sylwetki laureatów arrow 2011 r.


2011 r. PDF Drukuj Email
Juliusz Gardawski
Profesor socjologii, od  lat zaangażowany we wspieranie dialogu społecznego w Polsce. Jest kierownikiem Katedry Socjologii Ekonomicznej w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie (prace: doktorską i habilitacyjną napisał w zakresie nauk ekonomicznych) oraz autorem wielu badań dotyczących robotników, instytucji pracowniczych, dialogu społecznego i związków zawodowych.

Wykłada również w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się strukturą społeczną, problematyką zróżnicowania współczesnego kapitalizmu, europejskim modelem społecznym, partnerstwem i dialogiem społecznym, zinstytucjonalizowaną reprezentacją interesu pracowniczego i własnością pracowniczą. Ponadto zajmuje się metodologią nauk społecznych, systematycznie prowadzi badania empiryczne, kieruje zespołami badawczymi.

Jest autorem ok. 150 publikacji naukowych. W 2010 roku rozpoczął wydawanie w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej periodyku w języku angielskim "Warsaw Forum of Economic Sociology". Współpracuje z "Solidarnością" i OPZZ, członek Rady Konsultacyjnej PKPP Lewiatan, współpracuje z Fundacją Eberta i Instytutem Spraw Publicznych, jest obserwatorem i analitykim prac Komisji Trójstronnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »