Home


Elżbieta Suchocka-Roguska Laureatem za 2009 r. PDF Drukuj Email
Kapituła Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego na posiedzeniu 26 stycznia 2010 r. jednogłośnie przyznała Nagrodę za rok 2009 r. Elżbiecie Suchockiej - Roguskiej, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów.


Elżbieta Suchocka-Roguska od 20 lat (od 1990 r.) zajmuje się planowaniem i realizacją budżetu państwa oraz  innymi zagadnieniami z obszaru finansów publicznych. Jest współautorką lub autorką wszystkich regulacji prawnych systemu finansów publicznych w Polsce po 1989 r. W powszechnej opinii Elżbieta Suchocka-Roguska potrafi negocjować w trudnych warunkach, starając się godzić bezpieczeństwo budżetowe państwa ze zgłaszanymi potrzebami. Wszyscy kontaktujący się z nią zawodowo podkreślają jej profesjonalizm, życzliwość i takt w rozstrzyganiu niełatwych problemów. Nie tylko słucha, ale też  służy pomocą starając się znaleźć optymalne rozwiązania trudnych– problemów. Od lat doceniały to kolejne rządy z różnych opcji politycznych a także ci, którzy w negocjacjach o kształt budżetu reprezentowali stanowisko odmienne niż Ministerstwo Finansów.

Kapituła uznała, że Elżbieta Suchocka-Roguska jest wzorem urzędnika państwowego i spełnia w najwyższym stopniu standardy służby publicznej wyznaczone przez Andrzeja Bączkowskiego.

Jednocześnie Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie pani dr Marii Król za ogromne zaangażowanie i działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych a także pomoc rodzinom, które borykają się z tego typu problemami. Pani Maria Król od wielu lat z powodzeniem kieruje Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu. Przez wiele lat gromadziła specjalistyczną kadrę (psychologów, fizykoterapeutów, pedagogów), nie zważając na trudności zdobywała wysokospecjalistyczny sprzęt. O tym, jak bardzo Ośrodek jest identyfikowany z jej osobą, świadczy chociażby to, że zamojska społeczność nazywa go „ośrodkiem królowej”. Jej pomoc dzieciom niepełnosprawnym nie ogranicza się tylko do Zamościa. Pani dr Maria Król założyła Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, dzięki któremu objęła opieką dzieci z innych miast Lubelszczyzny, powstały m.in. w Kraśniku i Biłgoraju placówki wsparcia dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu. Przyznając to wyróżnienie Kapituła wyraża ogromny szacunek i podziękowanie Pani Marii Król za jej wrażliwość i skuteczne działania na rzecz szczególnej grupy, niepełnosprawnych dzieci.   

Wręczenie Nagrody i wyróżnienia nastąpi 15 marca 2010 r. o godz. 18.00  siedzibie patrona medialnego Nagrody w redakcji Rzeczpospolitej.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Powiedzieli o Andrzeju:

Michał Boni
- Smutno, że Andrzeja teraz z nami nie ma. Wszyscy w tamtych czasach ciężko pracowaliśmy, ale jego pasja, pracowitość, rzetelność, przeszły do legendy. Był wzorem człowieka i urzędnika, który rozwiązywał konkretne, szalenie trudne problemy, traktując działalność publiczną jako służbę, a pracę ministra – jako misję.

Henryk Wujec
- W stanie wojennym, w latach 80., dzięki Solidarności ujawnili się ludzie niezwykle wartościowi, którzy się wspaniale sprawdzili w pierwszym okresie przebudowy państwa, traktując to, co robią, jako misję, a nie drogę do kariery. Jednym z takich ludzi, odkrytym diamentem – był Andrzej.

Bogdan Zdrojewski
- Byłem pierwszym laureatem nagrody, zaskoczonym tym zaszczytnym wyróżnieniem. Pamiętam swoje wrażenia: z jednej strony ogromny szacunek dla wzoru, jakim w życiu publicznym był Andrzej Bączkowski oraz dla jego wysiłku, z drugiej – pamięć o ciężkiej przeprawie z powodzią, uzasadnieniem nagrody.