Home arrow >> Sylwetki laureatów arrow 2008 r.


2008 r. PDF Drukuj Email
Agnieszka Chłoń-Domińczak
(ur. 12 listopada 1973 w Warszawie) – przeszła kolejne szczeble kariery zawodowej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z którym związała się jeszcze na studiach. Od grudnia 2005 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Znajomi wiedzą, że systemy emerytalne to nie tylko od lat jej odpowiedzialność zawodowa, ale też wielka pasja.

Skończyła studia na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 uzyskała stopień doktora.

W latach 1997-1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego jako analityk i wicedyrektor. Od 1999 do 2002 była współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. dla East-West Institute (projekt Tacis) w Rosji, dla Banku Światowego i OECD. Od 2002 do 2008 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z przerwą w okresach od grudnia 2004 do listopada 2005 (gdy zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w resorcie polityki społecznej) i w 2007 (gdy od stycznia do sierpnia była radcą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego). 8 stycznia 2008 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 
Od sierpnia 2007 do lutego 2009 była przedstawicielem ministra pracy w Komisji Nadzoru Finansowego. Od maja 2002 r. jest członkiem ELSAC Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD (od listopada 2006 r. – przewodnicząca grupy roboczej). Od maja 2004 r. - członek Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Unii Europejskiej (od lutego 2007 r. wiceprzewodnicząca komitetu). Członek podgrupy ds. Wskaźników Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady UE oraz członek Grupy Roboczej ds. Starzenia się Ludności Komitetu ds. Polityki Gospodarczej Rady UE. Autorka licznych publikacji, głownie o systemach emerytalnych. Ma męża, bankowca, i trójkę dzieci.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »