Home arrow >> O Nagrodzie


>> O Nagrodzie
Nagroda Andrzeja B±czkowskiego PDF Drukuj Email
Dla uczczenia pamięci Andrzeja B±czkowskiego powołana została przez żonę, przyjaciół i współpracowników nagroda Jego imienia. Jest przyznawana osobom, które stanowi± wzór służby publicznej, kieruj± się zasad± pracy ponad podziałami, działaj± w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej.

W skład Kapituły Nagrody wchodz±: wdowa po Andrzeju B±czkowskim, ministrowie pracy, którzy z nim współpracowali, przyjaciele oraz laureaci.

Nagroda w wysoko¶ci 25 tys. zł jest przyznawana z utworzonego na pocz±tku 1997 r. Funduszu im. Andrzeja B±czkowskiego, którym do 2006 r. opiekowała się Fundacja dla Polski. Sponsorami jest wiele instytucji i osób prywatnych. Laureaci przeznaczaj± tę kwotę na działania pro publico bono. Patronem medialnym nagrody jest od pocz±tku dziennik "Rzeczpospolita".

Sample Image- Formularz zgłoszenia do nagrody im. A. B±czkowskiego

 
Kapituła: PDF Drukuj Email
Grażyna B±czkowska, Henryka Bochniarz, Michał Boni, Juliusz Gardawski, Maciej Graniecki, Jerzy Hausner, Longin Komołowski, Jerzy KoĽmiński, Jerzy Kropiwnicki, Henryka Krzywonos-Strycharska,  Leszek Miller, Paweł Nasiłowski, Piotr Pawłowski, Jarosław Pietras, Karol Sachs, Joanna Staręga-Piasek, Anna Streżyńska, Elżbieta Suchocka-Roguska, Wojciech Szczurek, Halina Wasilewska-Trenkner, Jan Wojcieszczuk, Henryk Wujec, Jan Jakub Wygnański, Bogdan Zdrojewski, Agnieszka Chłoń – Domińczak.

Dwóch członków Kapituły już nie żyje: Jacek Kuroń  i Lesław Paga.