Home arrow >> Sylwetki laureatów


>> Sylwetki laureatów
2013 r. PDF Drukuj Email
Krzysztof Kwiatkowski
Krzysztof Kwiatkowski w wieku 17 lat wstąpił do Federacji Młodzieży Walczącej.  Jego studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na pewien czas przerwała choroba nowotworowa. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.
Czytaj całość
 
2012 r. PDF Drukuj Email
Joanna Staręga-Piasek
Joanna Staręga-Piasek jest współtwórczynią nowoczesnego systemu pomocy społecznej Polsce. Po zakończeniu kariery poselskiej i ministerialnej Joanna Staręga-Piasek działała i działa inspirująco na rzecz pomocy społecznej w Polsce Jest jej „dobrym duchem”. Jej skromność, rzetelność, mądre rozumienie trudnych problemów społecznych, wytrwałe zaangażowanie na rzecz nowoczesnego systemu pomocy społecznej w Polsce od lat stanowią wzór służby publicznej.
Czytaj całość
 
2011 r. PDF Drukuj Email
Juliusz Gardawski
Profesor socjologii, od  lat zaangażowany we wspieranie dialogu społecznego w Polsce. Jest kierownikiem Katedry Socjologii Ekonomicznej w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie (prace: doktorską i habilitacyjną napisał w zakresie nauk ekonomicznych) oraz autorem wielu badań dotyczących robotników, instytucji pracowniczych, dialogu społecznego i związków zawodowych.
Czytaj całość
 
2010 r. PDF Drukuj Email
Wojciech Szczurek
Działania w zespole i współpracy z ludźmi uczył się w szeregach Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (ZHR). Pracę w wolnej Polsce rozpoczął jako asesor i sędzia sądu rejonowego w Gdyni. W 1989 r. organizował gdyński Komitet Obywatelski.
Czytaj całość
 
2009 r. PDF Drukuj Email
Elżbieta Suchocka-Roguska
Przez 20 lat (od 1990 r.) zajmowała się planowaniem i realizacją budżetu państwa oraz innymi zagadnieniami z obszaru finansów publicznych, w tym w latach 2004-2010 jako sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Początkowo była wicedyrektorem Departamentu Polityki Finansowej i Analiz, następnie dyrektorem Departamentu Budżetu Państwa.
Czytaj całość
 
2008 r. PDF Drukuj Email
Agnieszka Chłoń-Domińczak
(ur. 12 listopada 1973 w Warszawie) – przeszła kolejne szczeble kariery zawodowej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z którym związała się jeszcze na studiach. Od grudnia 2005 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Znajomi wiedzą, że systemy emerytalne to nie tylko od lat jej odpowiedzialność zawodowa, ale też wielka pasja.
Czytaj całość
 
2007 r. PDF Drukuj Email
Anna Streżyńska
prezes UKE, doprowadziła do znacznego obniżenia cen usług internetowych i opłat telefonicznych.
Czytaj całość
 
2006 r. PDF Drukuj Email
Anna Dymna
aktorka, założycielka Fundacji "Mimo wszystko", która wspiera osoby niepełnosprawne, m.in. tworzy dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Henryk Wujec
działacz społeczny, współzałożyciel i przewodniczący Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, członek Rady FISE oraz Rady Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, dyrektor Programu Rozwoju Regionalnego w Fundacji dla Polski.
Czytaj całość
 
2005 r. PDF Drukuj Email
Jarosław Pietras
dyplomata, były minister ds. europejskich, były sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej i były szef Urzędu KIE.

Henryka Krzywonos-Strycharska
jedna z sygnatariuszek porozumień sierpniowych 1980 r., prowadzi rodzinny dom dziecka w Gdańsku i fundację pomagającą rodzinom w potrzebie.
Czytaj całość
 
2004 r. PDF Drukuj Email
Paweł Nasiłowski
założyciel Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.
Czytaj całość
 
2003 r. PDF Drukuj Email
Henryka Bochniarz
prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 17